Typ Pět

Pozorovatel

„Potřebuji svůj klid, abych mohl být sám sebou.“

Vnitřní motivy


Lidé používající typ Pět touží věcem rozumět a udržet si odstup či nadhled. To, že věcem rozumí a mají nadhled, jim přináší pocit bezpečí, nezranitelnosti. To je pravá a velmi hluboká touha Pětek, ale normálně Pětky raději mluví právě jen o touze věcem rozumět. Je to pro ně bezpečnější a přijatelnější. Tuto touhou pomáhá naplňovat emoční fixace – lakota, mentální fixace – nepřipojenost a obranný mechanismus – izolace.
 
Lakota je emoční fixace Pětek a vychází z pocitu, že vše, co potřebuji a chci, si v zásadě musím zajistit sám a tudíž je potřeba sledovat kolik především času a energie věnuji věcem či lidem. Lakota znamená „Dám vám svůj čas a energii, když budu chtít já, ne když chcete vy“. Lakota tedy znamená velmi si hlídat své zdroje. Pětky mohou být lakotné na mnoho věcí, ale na čas, energii a informace o sobě jsou lakotné vždy. Díky tomu, že si hlídají a hledají zdroje, je naplněna nejen jejich potřeba věcem rozumět, ale i být v bezpečí.
 
Mentální fixací je nepřipojenost. Pětky jsou nepřipojené na dvou úrovních. Jedna je vnější, tedy k druhým lidem. Pětky jsou přesvědčené, že jsou v tomto světě samy za sebe. Vnímají se velmi individuálně, jako ostrovy v oceánu. Druhá úroveň je vnitřní, kdy jejich tělo není připojené k jejich vnitřnímu emočnímu životu. Díky tomu se jejich emoce málokdy odrážejí v jejich tváři a těle. Pětky mívají poker face a mohou působit rezervovaně, nezúčastněně, ale hlavně nečitelně pro druhé lidi. Díky nepřipojenosti mají nadhled a ten jim umožňuje jednak věcem rozumět, ale i být v bezpečí.

Obranným mechanismem je izolace. Tento obranný mechanismus se špatně popisuje slovy, protože fakticky se v jednání Pětek nemusí nic změnit. Druzí lidé pouze cítí, že jsou jim Pětky více vzdálené, rezervovanější, či že jim nevěnují pozornost. Izolace je jakési vnitřní stažení se Pětek. Jako když se šnek stáhne do ulity. Vlastně stále držíte šneka v dlani, ale jeho podstatná část je schovaná.
 

Přehled

Emoční fixace: lakota
Mentální fixace: nepřipojenost
Obranný mechanismus: izolace
Základní potřeba: rozumět věcem a udržet si nadhled  

Rozvoj a zralost

 
Ctností Pětek je nelpění. Ctnost u každého typu vychází z emoční fixace, kterou je u Pětek lakota. Z pocitu a strachu ohrožení, emočního zaplavení, zklamání atd. Pětky velmi kontrolují své zdroje, což je lakota. Nelpění pak znamená přestat mít kontrolu nad zdroji, přestat šetřit časem, energií, informacemi o sobě. Pětky se učí jen tak být v kontaktu s druhými i samy se sebou bez potřeby sledovat a hlídat si své zdroje.
 
Esence Pětek je mír. Esence je kvalita, kterou v sobě stále neseme, ale běžně je tato kvalita skrytá či pokroucená vlivem emoční, mentální fixace a obranného mechanismu. Pětky dosahují klidu a míru, ale tím, že se od světa a lidí izolují. Mají mír díky tomu, že jsou uvnitř často samy. Skutečným uměním je ale mít uvnitř sebe mír a být přitom s lidmi.
 
Idea je přetransformovaná mentální fixace, u Pětek se tedy z nepřipojenosti stává moudrost.
Pětky mohou vědět, vidět, všimnout si velmi důležitých věcí. Je to jako vidět poklady, ale pokud se o tyto poklady neumíte s druhými lidmi podělit, ukázat jim je, pak hodnota takového pokladu významně klesá. Díky nepřipojenosti, což je pro Pětky normální stav, si mohou nevšimnout, že jdou po cestě za cílem samy, že ztratily lidi, kteří šli s nimi. Moudrost je umět použít vše, co Pětky ví, znají, či čeho si všimnou s ohledem na potřeby a pocity svoje vlastní a druhých lidí.