Vzdělávání

Vědomý život a uvolnění z automatických návyků, to je ve zkratce záměr enneagramového vzdělávání. Jiní by řekli, chci být úspěšný, spokojený, šťastný člověk. Ano, to je navýšení kvality života a vědomí člověka. Je možné rozvíjet specifické dovednosti v oblastech, jako jsou komunikace, zpětná vazba, konflikty, týmová práce, rozhodování, strategické myšlení a vedení a mnoho dalších…

Druhy enneagramového vzdělání:

Co vám přinese znalost enneagramu?

Proč je enneagram jedinečný?

  1. Enneagram jako jeden z mála psychologických systémů popisuje vnitřní motivy chování.Tedy co se stane uvnitř člověka, co mu proběhne myslí, co cítí než se začně nějak chovat např. začně řvát. Díky tomu to porozumění vnitřním movitům, pak porozumíte i chování lidí v různých situacích.
  2. Enneagram popisuje možnost změny, kutlivace a růstu. Systém popisuje, ukazuje, napádá i radí, co vás pomůže uskutečnit změnu ve vašem životě, co musíte překonat i jak. V neposlední řadě systém nabízí a ukazuje cíl naší cesty, tedy jak vypadá zralý, vědomí člověk a přitom respektuje individualitu každého z nás.
  3. Enneagram funguje na principu svobodné vůle. Respektuje, že Vy sami sebe znáte nejlépe a proto nejlépe můžete říct, kdo jste či nejste. Hledání odpovědí je společné ale konečné nalezení vlastního pokladu můžete jen vy.