Etické zásady

  1. Každý člověk si své číslo najde sám. Pokud chceme pochopit někoho jiného, můžeme hovořit pouze o způsobech chování či mechanizmech daného čísla. V jednání používá mechanizmus šestky. Zbavme se rychlých úsudků, nebo je nepoužívejme jako předsudek. Chování podtypů nás může v rychlém úsudku velmi zmást. Naučme se interview pro typizaci.
  2. Používat čísla před lidmi, kteří nevědí o co jde je nevhodné a ohrožující. Vyvarujme se toho. Cílem poznání enneagramu je proces poznávání.
  3. Zařazení do čísla není alibi, ani soud. Přestaňme lhát sami sobě, omlouvat se.Dívejme se stále na člověka, nikoliv na číslo. Stále pohledem začátečníka. Dejme sobě i lidem svobodu víry, že to může být jinak.
  4. Každý člověk má právo na svůj vývoj, žije svoji zkušenost. Máme právo se s ní neztotožnit, ale nemáme právo soudit a zastrkávat do šuplíků. Svět se nám na čas na čísla rozdělí, ale jenom proto, abychom se systém naučili.
  5. Systém je účinný ve chvíli, kdy se začneme věnovat pozorování sebe sama, a svých reakcí. Smyslem tohoto poznání je možnost vývoje a změny pro vlastní růst i pochopení druhých lidí.
  6. Osvojení devíti způsobů chování je pouze hrubým a zjednodušeným základem, kterým poznávání začíná.
  7. Dejte svobodu sami sobě, přijmout svoji zkušenost, svůj vývoj osobnosti i způsoby chování.
  8. Jste na začátku vnitřního objevování, považujte tato skripta i seminář za nezbytný úvod, počáteční informace. Vědět znamená možnost, uvidět, přichytit se a začít se uvolňovat a osvobozovat.
  9. Cílem není tlačit na změnu, bojovat sám se sebou a nebo s druhými.
  10. Cílem je vědomí, bdělost a kultivované lidství.