Enneagramová konference


„Enneagram: společný základ - mnoho cest“

Enneagram vyučujeme v České republice dvacet let a k tomuto výročí jsme pro vás připravili konferenci "Enneagram - společný základ, mnoho cest ". 

Enneagram nás bez přestání baví i překvapuje a proto vás zveme na setkání s novými tématy v podání lektorů společnosti VEVA CZ a jejích hostů. Stále je nad čím žasnout. Pojďte se s námi podívat, co vám enneagram může přinést do života právě i teď...


Termín: 5. 11. 2016 

Čas: 09:00 - 17:30 

Místo: Budova VŠEM, Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 

Cena: 700Kč

Program

ke stažení ZDE

08:30 – 09:00 - Registrace přihlášených

09:00 - 09:30 - Zahájení konference

09:30 – 10:15 Workshop

Michaela Velechovská - „Jsem dobrý/á když…“

10:15 - 10:35 Přestávka

10:35 - 12:00 Workshopy v sekcích A, B 

Sekce A                                                                         Sekce B
Hanka Havlová                                                          František Kužela
Lenost, závist, hněv, lakota a jejich další kamarádi? Setkání (nesetkání) osob a jejich ennea typů se svojí                                                                                            vášní a ctností

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 - 14:30 Workshopy v sekcích A, B 

Sekce A                                                                         Sekce B
Marcel Doležel                                                          Martina Janků
Instinktivní potřeby a jak nás ovlivňují v životě         Jak se vymanit z typu a uvolnit do esence14:30 - 14:45 Přestávka

14:45 - 16:15 Workshopy v sekcích A, B 

Sekce A                                                                            Sekce B
Michal Petr                                                                  Vladislav Baran
Mezi duší a Duchem                                                 Enneagram - mentální koncept
                                                                                         nebo živá energie 

16:15 - 16:30 Přestávka

16:30 - 17:15 Workshop 

Eva Velechovská - Enneagram tří cest

17:15 – 17:30 Zakončení konferencePředstavení lektorů a workshopů 

Michaela Velechovská
Lektor a kouč, Development Manager VEVA. Vystudovala FF UK a doktorát na PEdF UK a je
certifikovanou lektorkou enneagramu EPTP TM od roku 2007. Přednáší emoční inteligenci, systém enneagramu, komunikace a zpětné vazby a další rozvojové programy ve firemní i veřejné sféře.

Jsem dobrý/á, když …
Sebeobraz říká, že jsem dobrý/á když …. Podle sebeobrazu se náš seznam povinností zdá nekonečný. Každý enneagramový typ se s tímto tématem vyrovnává rozdílně. Máme rozdílné představy o tom, co musíme udělat, jací musíme být, abychom byli „dobří“. Pastí sebeobrazu je, že uspokojení z toho, že je sebeobraz naplněn, je velmi krátké a pomíjivé. „Když jsem tohle všechno zvládl, proč nejsem spokojený?“

Hanka Havlová

Terapeutka, kouč, certifikovaná lektorka enneagramu světové školy EPTP TM , trenérka emoční inteligence a NLP (rozvoj skrytých schopností v hladinách alfa, práce s myslí, relaxace). Vede workshopy ve firmách i pro veřejnost, rodiče, děti i rodiny, u nás i ve světě. Specializuje se na propojení tří center inteligence – těla, srdce a mysli (bývalá profese grafičky a novinářky jí dovoluje logicky propojovat obraz, slovo a řeč těla). Enneagram učí intenzivně deset let ve firmách i jako veřejné kurzy, využívá jej v koučinku, poradenské práci a především v osobním životě. Enneagram poznala před 18 lety a pravidelně prochází vzděláváním u nejlepších světových učitelů.

Enneagram teacher - Certifikovaný program EPTP TM školy Trifold School of Enneagram
Helen Palmer a M.D. prof. Dr. Davida Danielse, 2000-2008
The Enneagram in Business, Train-The- Trainer Program, G. Lapid-Bogda, PhD., Boston Business School (Basel, Swiss)
Coaching with the enneagram certificate program (ICF), G. Lapid-Bogda, PhD., Boston Business School (Santa Fe, New Mexiko)
Psychoterapeutický výcvik PBSP - Pesso-Boyden Systém Psychomotor Psychotherapy ® 
výcvik v práci s mimořádnými stavy vědomí a práce s tělem a rituálem školy americké psychoterapeutky Jeneane Prevatt, Ph.D. (Jyoti)
výcvik Maitri Breathwork® v práci s tělem a emocemi

Lenost, závist, hněv, lakota a jejich další kamarádi?
Jak proměnit energii vášní, které jsou často označované jako neřesti, hříchy a jsou potlačované, v naše nejvyšší kvality - krok za krokem i prakticky. Uslyšíte jednoduchý koncept, neurobiologická východiska a sami na sobě zažijete účinek rozvojové práce, kterou enneagram nabízí.


František Kužela
Již 15 let pracuje jako kouč osobnostního rozvoje člověka, také jako lektor a trenér emočních
a sociálních kompetencí, typologie osobnosti, komunikačních dovedností, manažerských
dovedností, time managementu, práce se stresem, prodejních dovedností, motivace a
dalších pro jednotlivce a firmy. Pracoval pro nadaci Terezy Maxové (přednášky pro pěstouny) a pro Informační středisko Mikuláš o.p.s. (pomoc rodičům při střídavé péči o dítě po rozvodu).

Setkání (nesetkání) osob a jejich ennea typů se svojí vášní a ctností
Krátké osobní příběhy několika osob, reakce a zkušenosti z jejich osobních i pracovních životů
s ennegramovými principy. Když hledáme a objevíme svůj enneagramový způsob vidění světa, tak se dozvíme i další fakta. Že využíváme jedno ze tří energetických a inteligenčních center – hlavu, srdce nebo břicho. Pak jsou pojmenovány energie, které velmi důvěrně známe a to emoční fixace, mentální fixace a obranný mechanismus. Emoční fixace, také kořen hříchu, také vášeň, dle autorů, je emoční energie, která nás doprovází celým naším životem. Je dobré tuto energie poznat, uvědomit si je, a místo toho aby nás ovládala, tak ji využít ke kvalitě našich životů, ať osobních či profesních. František moc dobře ví, o čem je nevědomé ovládání našich životů touto energií. Žije osobnostní typ Osm, takže slast je to, co důvěrně zná. Zmíněná energie se dá vědomě transformovat, a využít velmi prospěšným způsobem, v Enneagramu se jí říká Ctnost. Workshop je o tom, jak jednoduché či obtížné je potkat se svou slastí či ctností.

Martina Janků

Před 16 lety poznala enneagram a dodnes z něj čerpá ve své praxi. Od roku 2007 je spolu-lektorem seminářů zaměřených na probuzení vědomí a naší duchovní podstaty tak, aby se zlepšila kvalita našeho života ve všech oblastech. Semináře jsou určeny především pro širokou veřejnost. Od 2008 koučuje a poslední čtyři roky vede i ženské semináře. Využívá poznatků z učení Diamond Logos, Enneagramu, Voice dialogu, konstelací, práce s traumatem, psychologie, koučinku, šamanismu, bioenergetiky a velkou součástí je meditace a různé východní přístupy. Tato učení postupně procházela v podobě seminářů, tréninků a škol v uplynulých 22 letech. Pracuje kromě České republiky také na Slovensku a v asijských zemích.

Jak se vymanit z typu a uvolnit do esence

Všichni, kteří si už nějakou dobu uvědomujeme svoji osobnost, víme, jak je obtížné vymanit se z fixace a uvolnit do božské esence. Od malička nás formovali k tomu, co je dobré a co je špatné, co má hodnotu a jací máme být. Ať už jsme jim to uvěřili nebo vzdorovali, vytvořili
jsme si své strategie chování, které využíváme dodnes. Do určité míry nám životě pomáhají. Bohužel spousta z nás v určitém věku začíná hledat, sžírá nás nespokojenost, nenaplněnost, chceme od života více, přicházejí otázky, kdo ve skutečnosti jsem, co je můj úkol tady na zemi. Toužíme přiblížit se k tomu, čemu se říká duchovno, tušíme, že existuje něco vyššího, něco co nás přesahuje. Máme i tu zkušenost, že když jsem plný lásky a radosti, mé ego – osobnost - ustupuje do pozadí. Cestou k osvobození z pout naší fixace je vědomé sestoupení do inteligence srdce.

Marcel Doležel
Jmenuji se Marcel Doležel, pracuji jako výrobní manažer a tato práce vyžaduje denní kontakt s různými lidmi, od zaměstnanců po zákazníky a velkou schopnost naslouchání, pochopení a trpělivosti. Vždycky mě bavila psychologie, a překvapovalo mě, že se titíž lidé chovají tak, jak se chovají a v různých situacích zase úplně jinak.

Od roku 2006 vedu otevřený enneagramový klub v Pelhřimově a stále máme ve svých životech co objevovat a kultivovat. Jste srdečně zváni. Kontaktujte mně na dolezel.marcel@tiscali.cz nebo na mobil 723 625 608. Enneagram nám nabízí mapu, kam vykročit na cestě ke změně toho, co se nám v našem životě nelíbí. Jde o cestu svobodné, vědomé změny naší osobnosti, která nám přinese lepší kvalitu našeho života.

Instinktivní potřeby a jak nás ovlivňují v životě
Nevíte, proč se nám v životě opakují stejné situace, potkávají nás stejné problémy, opakujeme stejné chyby, prožíváme nespokojenost a vrací se nám zdravotní potíže?  Také nemáte sílu, řešit vše stále dokola?
Pojďme se společně podívat na naše potřeby jako na zdroj naší energie k léčení, harmonizaci a k získání spokojenosti v životě pro nás i naše blízké.
 
Michal Petr
Psycholog, terapeut, lektor a facilitátor Maitri dýchání
Vystudoval psychologii na FF UP, je držitelem odborného certifikátu Evropské asociace pro gestalt terapii. Členství v odborných sdruženích EAGT, Diabasis, PEI a Paramita. Autor první
akademické práce o enneagramu v ČR a knihy Mezi duší a Duchem. Má soukromou terapeutickou praxi. V konzultační činnosti se specializuje na párové a individuální poradenství a terapii, psychospirituální doprovázení a praktické využití enneagramu. V lektorské činnosti se zaměřuje na navyšování emoční inteligence, stres management a enneagram. Používá holistické modely směřující k funkční změně a rozšíření osobní kompetence. Zajímá se o neverbální komunikaci, psychospirituální metody léčení a o možnosti řešení a zvládání náročných životních situací.

Mezi duší a Duchem - enneagram v kontextu ukotvené spirituality

Workshop zaměřený na sdílení letité zkušenosti s psychospirituálním a terapeutickým doprovázením za pomoci enneagramu. Zaměříme se na klíčové prvky růstu na cestě k vnitřní celistvosti, zejména transformaci tělesně-emočních vzorců. Využijeme přitom některé prvky kontemplativní tradice a osvědčených terapeutických technik.

Vladislav Baran

Lektorsky se věnuje enneagramu přes 18 let. Zajímá ho hluboká, vnitřní podstata lidí z pohledu enneagramu. Lektor specializující se na práci One to one a na koučování. V této oblasti pracuje i se skupinami a zaměřuje se na praktický dopad do běžného života. Jeho práce je systematická a detailní a tím má i trvalé a hluboké důsledky.

Enneagram - mentální koncept nebo živá energie

PhDr. Eva Velechovská 

Lektor, kouč, odborný garant programů VEVA CZ. Specialistka na emoční inteligenci a osobnostní systém enneagram. Odborná garantka vzdělávacích programů Emoční leadership, Emoční a sociální rozvoj osobnosti ve výchovném a vzdělávacím procesu, Lektor emočních a sociálních kompetencí. Pracuje jako senior kouč, lektorka a metodička. Je první certifikovanou lektorkou enneagramu, tzv. EPTP TM Teacher, ve střední a východní Evropě.

Enneagram tří cest
Karen Horney byla současnicí Freuda a enneagram neznala, zato se velmi detailně a věnovala
osobnosti, růstu a neurózám. Její pozorování lze s enneagramem propojit a lépe tím pochopit
jednotlivé typy a jejich problémy spojené s pohrdání, potlačováním a naopak s jistou glorifikací některých vlastních kvalit. Popisy Horneyové ve spojení s enneagramem jsou k typům často velmi tvrdé, ale dovolují nám lépe porozumět i těmto částem osobnosti a přijmout je.