Spiritualní rozvoj osobnosti

Enneagram je vodítko pro pozorování sebe sama den od dne.

Poskytuje metodu osobnostního rozvoje, která se může stát metodou duchovně transformační.

Je třeba pracovat se stupněm vědomí, kdy jste schopni přichytit sami sebe u toho, co chcete pozorovat. Třeba u své zlosti nebo ješitnosti.

Není třeba na sebe tlačit a zakazovat si to nepříjemné, čeho se chcete vyhnout. Pozorovatel a přítomnost Vám pomohou v postupném opouštění návyků.

Návrhy pro rozvoj

Hledejte pravdu
Budeme-li mít zájem o osobní růst, je potřeba opouštět tendenci sebeklamu a vlastního ospravedlňování. Úrovně pravdy se nám nemusí líbit, mohou kazit naše mínění o nás samých Zatímco naše automatické reakce mohou zmařit naše hledání pravdy, potvrzení jejich přítomnosti nás přibližuje k pravdě. Když jsme ochotni být s celou pravdu, ať je to cokoliv, budeme mít více vnitřních zdrojů pro řešení toho, s čím jsme konfrontováni.

Nebojujte- akceptujte.
Proces duchovního růstu se zdá paradoxní, protože mluvíme o boji a úsilí, stejně jako metodě, věci přijímat a nechat je jít. Rozlišení těchto zjevných protikladů spočívá v pojetí "nebojovat". Jakmile jsme pochopili, "nebojovat", vidíme, že skutečný boj, je uvolnit se do většího povědomí, takže můžeme lépe vidět projevy naší osobnosti.

Naše podněty vytváří díry, mezery, kterými můžeme zachytit záblesky toho, co jsme skutečně chtěli, o co nám jde. Tyto krátké okamžiky- vhledy se stávají nejdůležitější pro osobní růst.

Akceptujte a otevřete se
Jedním ze základních funkcí osobnosti, je odloučit nás od různých aspektů naší pravé přirozenosti.Osobnost způsobuje omezení naší zkušenosti se zablokováním z podvědomí nějaké části sebe, které se nevejdou náš sebeuvědomění. Uvolněním našeho těla, uklidníme vibrace v našich myslích, a aby naše srdce, které je více citlivé na naši situaci, otevíráme a spojujeme se s vnitřními kvalitami a zdroji, které nám mohou pomoci růst.

Jak získat bezpečnou a kvalitní podporu
Více podpory pro náš osobní rozvoj znamená větší pocit bezpečí a spojení s lidmi, kteří chtějí to samé,toto spojení urychluje postup vpřed. Budeme-li žít nebo pracovat v dysfunkční prostředí, osobní růst je možný, ale je to obtížnější, zejména z počátku. Většina z nás nemůže opustit naši práci a či vyhnout se členům rodiny se tak snadno, i když s nimi máme potíže , ale můžeme hledat jiné lidi, kteří nám dávají podporu a jsou důležité pro náš růst. Kromě toho najdeme skupiny, účast na seminářích, které podporují náš skutečný vývoj. Získání podpory také znamená strukturování našich dnů způsobem, který ponechával dostatečný prostor pro věci, které podporují naše sebepoznání a nárůst vědomí

Učte se od všech
Pokud jste schopni v přítomném okamžiku vnímat sami sebe, co cítíte, svoje emoce, myšlenky, pak jste schopni na ně reagovat ihned. A to je okamžik, ve kterém rosteme, podporujeme sami sebe.

Jsme schopni rozeznat romantizující představy od reality, odchytíme tendenci utéct nebo se vymluvit. Zůstat reální a přítomní v dané situaci se vším, co cítíme a co se děje, je tím nejdůležitějším bodem pro naši spiritualitu.

Zbav se očekávání
Hlavní překážkou pro běžnou praxí je očekávání osobnosti, které máme a chceme dosáhnout konkrétních výsledků v osobním růstu a ironicky se v těchto okamžicích nic neděje a nemění.

Duchovní růst člověka není závod a nedá se vynutit. Spolu s naší pravidelnou každodenní praxi pozorování , život přináší nám mnoho příležitostí uvidět v akci naši osobnost a uvědomovat si základní charakter a jeho tendence. Nestačí však o tom jen přemýšlet. Otálení je velká obrana ega. Jediný čas, kdy používat nástroje osobního růstu je nyní.

Najděte úctu a lásku k sobě
Mnohokrát bylo řečeno, že pokud nemáme vztah sami k sobě a úctu, pak ji těžko budeme hledat a projevovat k druhým.

Musíme milovat sami sebe dost na to,abychom opustili sebe opustit se do té míry, že nejsme plně představiteli naši vlastních životů. Přestaneme se identifikovat se svým egem. Když jsme chyceni v pasti do strachu, fantazie, napětí a úzkosti, jsme se oddělení od našeho těla a našich pocitů a nakonec z naší pravé přirozenosti.

Opravdová láska k sobě také znamená hluboké přijetí sebe sama, návrat do přítomnosti a ke svému Bytí.