Literatura

Devět tváří člověka  - PhDr. Eva Velechovská


Kniha Devět tváří člověka Vám nabídne hlubší pohled na emoční enneagramovou inteligenci.
Toto zvláštní spojení Vám umožňuje zorientovat se v emočních a kognitivních návycích a spojit si je s mapou lidských stylů. Dává odpověďi na otázky Kdo jsem ? Kdo jsou ti druzí?


Velká kniha o enneagramu - Helen Palmer 


Čím více se ponoříte do hloubek enneagramu jako psychologického systému osobnosti, tím více zjistíte, jak nesmírně bohatý a hluboký je svět lidské zkušenosti. Podobnost těchto zkušeností vytváří strukturu a ta má nejen psyvchologickou ale i spirituální rovinu poznání a rozvoje. Helen Palmer je bezesporu velkou osobností světové psychologie a její systematický výzkum enneagramu a možnosti osvobození člověka od mechanizmů ega. Kniha je určena k dlouhodobému hlubšímu studiu.


Základní enneagram - David Daeniles, M.D., Virginia Price, Ph.D.


David Daniels vytvořil test jež dává možnost zjistit touto cestou vlastní enneatyp. Ze zkušenosti víme, že pro vás tento nástroj bude dobře pracovat jenom tehdy, pokud odpovíte skutečně na otázky pravdivě. Kniha dává základní popisy jednotlivých typů osobnosti.


ABC Enneagramu  - Eric Salmon


Eric je veselý a společenský člověk. I jeho kniha je plná obrázků a příjemného čtení o nás samých. Mnoho lidí se lépe pozná podle výstižných karikatur s textem než dlouhých popisů. Nečekejte tedy vědecké a hluboké pojetí psychologie osobnosti. Kniha však představuje výborný vstup pro laickou veřejnost.

 

Průvodce enneagramem - Samuel Jakob- Johanna Hubber


Průvodce enneagramem je více než knihou pracovním sešitem. Průvodce nabízí cvičení, meditace a tétama k zamyšlení, která vedou po cestě osobnostního růstu a rozvoje. Nabízí rady a cvičení jak pro jednotlivé enneagramové typy, tak k růstu a rozvoji obecně.

Devět tváří duše - R. Rohr,A. Ebert


Kniha vám nabídne velmi kvalitní popisy jednotlivých typů. Její autor má zaměřenu pozornost na dokonalost a perfekci v zachycení podstaty osobnosti. Překážkou vám může při čtení být teologické pojmosloví.Články o enneagramu

Zde najdete několik článků o enneagramu. 

Devět cest, jak se vyrovnat se světem

Přehled ennea - typů


Diplomová práce o ennegramu 

Mgr. Michal Petr napsala diplomou práci zaměřenou na ennegram. 

ZDE  je volně ke stažení.

Knihy v anglické jazyce

Rádi bychom vám doporučili zajímavé tituly v anglickém jazyce.

Ginger Papid - Bogda