Lektoři v ČR

PhDr. Eva Velechovská


Oprávněná osoba pro udílení licence EPTP v ČR. Od roku 1992 se specializuje na techniky mentální práce, emoční inteligenci a je první lektorkou enneagramu v ČR. Je autorkou projektu EU ESRO, LESK, LOR, Emoční leadership , knihy Devět tváří člověka, stolních her Třináctá komnata, Tajemství srdce a mysli. Pracuje jako lektor, kouč, výchovný poradce, vysokoškolský pedagog.


Mgr. Michaela Velechovská


Lektor a kouč. Přednáší Emoční inteligenci, systém enneagramu, komunikace a zpětné vazby a další rozvojové programy jak pro veřejnost tak pro firmení klienty. Zaměřuje se také na práci s dětmi a učiteli, kde využívá znolostí enneagramu a emoční inteligence.

Ing. Hanka Havlová


Trenérka emočních a sociálních kompetencí, specialistka na emoční inteligenci, koučing a enneagram. Věnuje se technikám mentální práce, NLP, redukci stresu a práci s vizí, vnitřní silou a podporou. Ve své práci se zaměřuje na jedinečnost potenciálu člověka, práci s tělem a propojení rovin těla, emocí a mysli.

Ing. Vladislav Baran 


Lektor specializující se na práci one to one a na koučování. V této oblasti pracuje i se skupinami a zaměřuje se na praktický dopad do běžného života. Jeho práce je systematická a detailní a tím má i trvalé a hluboké důsledky.

Jiří Beníšek

Lektor a osobní kouč. Certifikovaný lektor enneagramu a emočního leadershipu.Trenér emočních a sociálních kompetencí a  lektor firemních seminářů v oblasti soft skills (komunikace, prezentačních dovedností, time managementu, obchodních dovedností, obchodního jednání, zvládání konfliktů v aplikaci na komunikaci, umění delegování). Při své práci se zaměřuje na individuální přístup s ohledem na osobnostní typ s propojením soft skills dovedností.Do seminářů aplikuje nové poznatky např. z oblasti neverbální komunikace, prezentačních dovedností.


František Kužela

Motto:

„Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme ovlivnit její výraz. Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit. Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru celého světa, ale můžeme ovlivnit atmosféru, která panuje v naší mysli. Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými nemůžeme nic dělat. Příliš málo se snažíme ovlivňovat to, co je v našich silách….naše postoje.“                              C. Maxwell

V současné době pracuji jako kouč osobnostního rozvoje, emočních a sociálních kompetencí pro střední a vyšší management několika větších firem.

Dále jako lektor obchodních dovedností, práce se zákazníkem, vyjednávání, timemanagementu, práce se stresem, komunikace v obtížných situacích, týmové práce, motivace a dalších aktivit a dovedností důležitých pro úspěšný chod firem a jejich konkurenceschopnost.Libor Zinkajzl

Jarmila Bradová

Eva Kalinová
fotka