Leadership enneagram

Být vědomý znamená být bdělý, uvědomovat si. Žít vědomě znamená pozorně vnímat svět uvnitř i vně nás samých, rozumět okolnostem a rozhodovat se, jak na ně odpovědět způsobem, který bude respektovat naše potřeby, hodnoty a cíle. Být nevědomý, znamená mít zavřené oči, nevnímat. Žít nevědomě znamená řídit se instinkty a navyklými vzorci chování.

Když je vědomí utlumeno, jsme vydáni napospas instinktům, zvykům, návykům a ty nám nemusí být vždy prospěšné. Jdeme za cíli, které neprospívají našemu zdraví a štěstí, jednáme způsoby, kterých později litujeme a ve výsledku zraňujeme sami sebe i svoje blízké.

Jedinečným rysem lidského vědomí je sebeuvědomění. Sebeuvědomění přináší navýšení aprobuzení vědomí. Vědomí zaměstnanci jsou nejdůležitějším aktivem každé organizace, zatímco nevědomí jsou jejím nejnebezpečnějším pasivem.

Vědomí zaměstnanci berou odpovědnost za své životy, nejsou ochotni slevit ze svých hodnot, nevolí za každou cenu materiální prospěch.

Umí naslouchat pravdě druhých lidí a vlastní neprosazují jen tak. Jsou schopni hledatkreativní řešení konfliktů, potíží a spolehlivě plní svoje závazky.

Vědomý leadership je pro nás propojen s nástrojem pro navýšení vědomí, a to je enneagram.

Vždyť každý leader se nepotřebuje učit, to samé. Je v něčem jedinečný. Má víru, nebo vizi a říká lidem kam jít a často i jak toho dosáhnout. Leader je svébytnou osobností, která je schopná postavit se do čela skupiny lidí a více méně dobře či špatně je vést.

Leadership enneagram se stává značkou pod kterou najdete v budoucnosti vzdělání ojedinělým způsobem propojující způsob jak vést lidi spojený s jejich rozvojem a s konkrétním rozvojem leadera.

Cílem těchto programů je dosáhnout vědomého vedení lidí, vědomého způsobu života. Protože tento způsob vede k možnosti převzít odpovědnost za moc a vliv, kterou leader uplatňuje.