Aplikace do firemního prostředí

Enneagram je velmi silným nástrojem pro zkvalitnění firemní kultury a obrovským nástrojem rozvíjejícím osobní potenciál zaměstnanců a managementu firem.

Znalost jednotlivých způsobů myšlení, emočních reakcí, obran, návyků osobnosti u člověka dává dohromady ojedinělou mapu jednání. Z této mapy můžete vyčíst strukturu předvídatelných znaků, ale také osobní body rozvoje.

Tedy učíme-li ve firemním prostředí leadership, pak každý člověk potřebuje ve vedení lidí u sebe posílit jinou složku osobnosti.

Tentýž princip je pochopitelný u dalšího rozvoje lidí ve firmách.

 

Tématické okruhy pro firemní rozvoj:

Kompetence managera – leadera: