Enneakluby

Enneakluby

Koncept enneaklubů vznikl, již před dlouhou dobou. Klub dává prostor setkat se s lidmi, kteří mají stejný zájem, možná řeší i podobné věci. Enneaklub nabízí možnost se jednou za 14 dní setkat a věnovat se tématům osobního růstu a enneagramu. Velkou výhodou klubu je i jeho pravidelnost, která pomáhá realizovat změnu kvality v životě, sjednocuje a podporuje snahy člověka. Navíc, dle známého pořekadla „ Ve dvou se to lépe táhne.“ Je to velmi příjemná a vzácná vzájemná podpora ve snaze o změnu, objevení sebe sama a dalších témat.

 Klub nabízí:

Enneakluby se nacházejí:
  • Pelhřimov - zde se nachází nejdéle fungující enneaklub, které vede výborný a zkušený Marcel Doležel. Pokud byste se chtěli dozvědět o fungování enneaklubu v Pelhřimově více, neváhejte kontaktovat Marcela Doležela:dolezel@abjet.cz