Enneagramové typy

Pomocí enneagramu máte možnost odhalit především vlastní osobnostní tendence, zaměření pozornosti na oblasti v životě, které jsou pro vás a vaše života a naplnění potřeb, tak důležité.

Dostanete možnost objevit nejen svoje tendence, ale i tendence druhých lidí. Enneagram je funkční nástroj pro pochopení, hlubší porozumění. Použít ho můžete jako pomůcku pro sestavování týmů, výchovu leaderů, řešení partnerských vztahů, výchovu obecně. Pamatujte však ! Žádné zjednodušování člověka na styl osobnosti. Poznáváme „auto“, neznáte však řidiče!

Na této stránce Vám chceme nabídnout krátké popisy jednotlivých enneagramových typů.


Zde najdete článek s dalším popisem ennea typů ZDE