Aplikace do partnerství a výchova dětí

Enneagram je skvělý nástroj pro rozvoj PARTNERSTVÍ. Myslíme tím nejen soukromá partnerství, ale i firemní či v různých skupinách lidí.

Jde o to, že v každém z nás jsou projevené vlastnosti, návyky, emoce, citlivosti způsobené v dětství, které rezonují s lidmi kolem nás. Zákon rezonance neúprosně přitahuje zkušenosti, které se nám líbí, ale i ty, které přitáhly popřené emoce.

Důležité je si uvědomit, že neexistují zcela a naprosto skvělá či špatná partnerství. Vždy záleží na konkrétních lidech, někdy na čase, ale především na jejich zralosti a ochotě na sobě pracovat.

Enneagram přináší velmi jedinečné popisy tendencí ve vztahu dvou enneagramových typů. Přičemž rozlišujeme, zda se jedná o vztahy pracovní či soukromé.
Popis vztahu se vždy snaží obsáhnout silné stránky vztahu, tedy to v čem je vztah funkční, vyhoující a přínosný, ale i slabé stránky či případná " třecí místa". Jedná se o tendence ve vztahu, které mohou navzájem způsobovat nezamýšlené komplikace, odborné i větší konflikty.

Enneagram a výchova

Jaký jsem rodič? Co potřebuje moje dítě?

Na tyto otázky je možné se podívat i skrze enneagram. Enneagramový typ lze sledovat i v chování, myšlení i prožívání vzhedem k dětem, tedy v roli rodiče. Přístupy jednotlivých enneagramových typů k výchově se razantně liší. Často se liší i to, k čemu a jak chceme děti vychovávat.

Enneagram ve výchově popisuje výchovné tendence jednotlivých typů, časté výroky rodičů s ohledem na jejich typ, ale i v návaznosti na silné a slabé stránky to, jak se sebou vzhledem k roli rodiče pracovat a lépe vést a provázet svoje děti.

Velmi zajímavé je také podívat se na své děti a jejich enneagramový typ a uvědomit si místa, kde se rodiče a děti nechtíc střetávají, komplikace v komunikaci, rozdílnosti pohledů na svět, ale i potřeb. Enneagram dává možnost porozumět do hloubky více dětem, jejich pohledu a potřebám.