Enneagram

Slovo "ennea" přišlo od Řeků a znamená devět, "grammos" – schéma, tvar.

Moderní enneagram, představující typy osobnosti, je syntézou mnoha spirituálních tradic se západní psychologií. Ta představuje v současné době enneagram jako nový obor v psychologii.

Jeho představení na české akademické půdě UK se uskutečnilo 26.4.2001 M.D. Davidem Danielsem, předním světovým odborníkem na enneagram, a profesorem na Stanfordské univerzitě.


Co můžete očekávat?

Netušené hloubky vlastní osobnosti. Získáte znalosti použitelné pro každodenní život. Uděláte si si konkrétní představu o svých vnitřních motivech jednání a o struktuře svého typu osobnosti.

Co získáte?

Hluboké pochopení svého chování, objevíte podstatu svých konfliktů a silných reakcí. A také  zažijete prostřednictvím rozhovorů světy ostatních lidí.

Říkali jste si někdy: "Proč to dělá? Vůbec tě nechápu, proč to říkáš?"

Najít odpovědi v konfliktech a v nepochopení není snadné! S enneagramem máme všichni jedinečnou možnost: pochopit a nesoudit.

Něco o systému

Enneagram doprovází jeho specifický znak. O tomto symbolu se říká, že umí vyložit tajemství vesmíru i osobnosti.

Kruh
symbolizuje jednotu a celistvost. Rovnostranný trojúhelník a hexagon jsou vnitřní obrazce znázorňující dynamiku systému.

Pod každým bodem symbolu se dá nalézt popis vnitřní struktury osobnosti. Typickou emoční energii a myšlenky, které nás doprovází v našem vidění světa.
Škatulkování lidí? Copak existuje devět druhů lidí? Ne, každý člověk je jedinečný, neopakovatelný.

Enneagram popisuje devět struktur, devět ochranných boxů, které jsme použili pro svoji ochranu. Je tu tedy nabídka poznat typ ochrany, typ osobnosti, který má své talenty a přednosti, stejně tak, jako slabá místa.


Systém především nabízí možnost růstu a uvolnění ze struktury typu.

Jedinečnost enneagramu? Propojuje horizontální psychologickou rovinu s vertikální spirituálním růstem. Možnost poznání vlastní esence je zásadním bodem rozvoje a růstu.


V základní struktuře osobnosti jsou popsány tři návyky: 

Emoční návyk označovaný jako emoční fixace nebo vášeň.

Mentální návyk - označovaný jako myšlenková fixace, čili nejčastější způsob, jak o věcech přemýšlíme.

Obranný mechanismus - je tendence,jak vytěsnit nepříjemné.


Tři centra inteligence: břicho - srdce - hlava

Hlavní inteligenční a energetická centra člověka jsou umístěna v břiše, srdci a hlavě. Patrně již při narození máme jedno z center dominantnější a citlivější, druhá dvě dotvářejí osobnost.

Břicho, hlava a srdce jsou základními strategiemi použití typu energie, vnímání světa a způsobu vyrovnání se se životem. Čísla označení typů umístěná na enneagramovém kruhu vytvářejí rovnostranný trojúhelník, který vysvětluje i další zákonitosti vývoje člověka.

Vedle ústředního typu v centru jsou další dva typy po stranách, dvě odlišné strategie stejné dominance centra a často si v mnoha ohledech podobné.

9, 1, 8 břicho - zlost, potřeba prostoru, kontroly a moci  - přítomnost

6, 7, 5 hlava - strach, potřeba jistot, představy, myšlenkové vzory - budoucnost

3, 2, 4 srdce - bolest, potřeba vztahů, image – lež, náladovost, minulost

Poznáním dominantní energie center můžete poznat velké rozdíly mezi typy reakcí a pozornosti, kterou věnujeme v každodenním životě.


A nakonec?

Jakou hodnotu má pro Vás možnost objevit talenty svého života a mít možnost uskutečnit to, po čem toužíte? Jakou hodnotu pro Vás mají vztahy s lidmi, které milujete a přesto jim často nerozumíte? Kolik času a úsilí jste věnovali pochopení toho, co se děje ve vašich rodinách, skupinách přátel a pracovních týmech? Jakou cenu má, pro nás všechny, možnost uvolnit se ze starých návyků a žít ve svém srdci teď?